พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 410 เบตง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tel. 0867548989, 0632658828